Město bylo úspěšné z 50 procent. „Uspěli jsme s 22 žádostmi například na prevenci kriminality, dovybavení a zabezpečení mateřských škol, s dotací na kulturní akce, s dotací pro dobrovolné hasiče a podobně,“ řekla vedoucí odboru rozvoje města Marta Slámová.

Například dotace v programu prevence kriminality umožní přijmout k současným dvěma pracovníkům MP další dva lidi. Tento program začal fungovat už za minulého vedení radnice. „Pracovníci prevence kriminality vypomáhají například u přechodů u škol nebo pomáhají řešit různé rozmíšky a sváry,“ řekl velitel strážníků MP Milan Michálek.

Rozpočet města díky dotacím podařilo navýšit o 50 milionů korun.