Strakonice - Úplná uzavírka místní komunikace v ulici U Nádraží z důvodu provádění stavby Dopravní terminál Strakonice. Do 30. listopadu.

Bavorov - Silnice II/141 (ulice Chmelenského - ulice Vodňanská), uzavřeno, stavební práce. Do 10. prosince, rekonstrukce průtahu silnice II/141 v Bavorově. V tomto termínu bude realizována pouze etapa č. 1 a etapa č. 2, neboť následující etapa č. 3 byla přesunuta na rok 2019. Uzavírkou, a s tím spojenou objížďkou, budou dotčeny silnice I/20, I/22, II/141, II/144, II/142, III/14218, III/12243.

Vodňany - Ulice Kodádkova, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy do 30. listopadu. Provádění stavebních prací spočívající v úpravě chodníků a v realizaci nového přechodu pro chodce a parkoviště v ulicích Kampanova a Kodádkova.

Vodňany - Ulice Tyršova, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, do 30.listopadu. Částečná uzavírka části ulic Rechle a Tyršova byla povolena z důvodu provádění stavebních prací spočívající v opravě chodníků a havárie kanalizace.