Do funkce nastoupila Ing. Jana Nevařilová, absolventka Bankovního institutu ve studijním programu Ekonomiky a managementu. Jana Nevařilová uspěla mezi deseti uchazeči o pracovní pozici vedoucího DPS. Podle místostarosty Josefa Zocha, který byl členem výběrová komise, to byly právě její manažerské schopnosti, které přesvědčily členy komise o jejím výběru.

Jana Nevařilová přichází ze soukromého sektoru, kde se věnovala převážně administrativě a právním službám.

Na pozici vystřídá dosavadního vedoucího Václava Kroupu, který odchází do starobního důchodu.