„V našem sousedství byl dlouhé roky nevyužitý objekt starých maštalí. V loňském roce se nám podařilo budovu od obce odkoupit za 640 tisíc korun. Letos jsme začali s rekonstrukcemi. Po dokončení všech stavebních úprav dostanou i interiéry budovy kompletně nové vybavení. V prvním patře bude místnost pro sociální rehabilitaci, terapeutická dílna, nebo zkušební byt. Ten bude sloužit uživatelům domova k tomu, učit se žít samostatně. V přízemí vedle velké společenské místnosti vzniknou další prostory pro naše potravinové výrobky,“ řekla Klára Kavanová Mušková, ředitelka domova.

Součástí projektu jsou například dvě velké retenční nádrže, které byly právě dokončeny. „Stavební práce by měly skončit na podzim. K dnešnímu dni máme už z poloviny hotovo,“ doplnila Klára Kavanová Mušková. 

Díky finanční podpoře ze strukturálních fondů bude 95 procent nákladů projektu hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbývající financování bude hrazeno z veřejné sbírky a od individuálních i firemních dárců.

Služby Domova sv. Linharta v Chelčicích v současné době využívá 30 uživatelů.