Jeho roční rozpočet na všechny služby činí tři miliony korun ročně. Domov zaměstnává 13 sociálních pracovníků.

„Naše financování je vícezdrojové. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám pokryje spolu s projekty jen 50 procent našich ročních výdajů. Druhých padesát procent si musíme sehnat sami. Peníze získáváme z nadací, charitativních, nebo benefičních akcí. V podstatě jdeme po žebrotě. Svým zaměstnancům s vysokoškolským vzděláním mohu platit maximálně 110 korun na hodinu,“ uvedla v této souvislosti Klára Kavanová Mušková, ředitelka domova.

Domov svým uživatelům každý den poskytuje čtyři sociální služby. Sociálně terapeutická dílna je pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. „Jsou to lidé, kteří nemohou být zařazeni do chráněného trhu práce, protože jsou mentálně na úrovni sedmiletého dítěte. Máme jich tu celkem 20 ve věku od 25 do 50 let. Učíme je soběstačnosti. Zapojujeme je do rukodělné tvorby v naší keramické dílně, nebo s nimi pracujeme na zahradě. Co si vypěstujeme, to také dále zpracujeme. Vyrábíme zde pečené čaje, jablko zázvorový med, nebo dýňové marmelády,“ vysvětlila Mušková.

Domov si na sebe vydělává právě díky své certifikované zahradě. Funguje tu „prodej ze dvora“. Své výrobky prodávají na trzích. Jejich příležitostnými odběrateli jsou okolní obce, nebo Jihočeský kraj. „Rádi bychom se chtěli dostat i do kamenných obchodů. K tomu ovšem musíme získat potřebné certifikáty. Zatím je to naše vize do budoucna,“ doplnila ředitelka.

Sociální pracovníci poskytují i terénní služby. „Letos jsme získali z evropských fondů sedmimístné vozidlo. Jezdíme za našimi uživateli do vzdálenosti 15 kilometrů v okolí Chelčic. Každý den jich navštívíme dvacet. Pomůžeme jim nejen s jejich sociálními potřebami, ale i v jejich domácnosti,“ řekla Lucie Trobová Teringlová, sociální pracovnice.

Od 1. září 2017 rozšířili své služby o Sociální rehabilitaci. „Ta je určená pro lidi s chronicky duševním onemocněním. Jsou to lidé většinou inteligentní a vzdělaní. Mají například diagnostikovanou schizofrenii, nebo jsou to autisti. Nemůžeme je tedy propojit s naší první skupinou. Tady zatím spolupracujeme s pobočkou v Husově domě v Českých Budějovicích. Letos ovšem budeme rekonstruovat staré stáje, které jsou v našem přímém sousedství. Místo nich zde do konce roku 2019 vyroste komunitní centrum. V něm bude k dispozici také sociální rehabilitace, společenská místnost a startovací byt, “ vysvětlila Klára Kavanová Mušková.

Čtvrtou službou je Sociální aktivizace určena lidem do 75 let. „Jejich hendikepy je omezují. Snažíme se je sdružovat. Najít pro ně společnou aktivitu. Nejhorší je, když člověk zůstane sám, řekla Markéta Cinádrová, sociální pracovnice.

Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma. A náklady leží na bedrech zaměstnanců domova sv. Linharta. Aby mohli druhým pomáhat, musí si na to sami vydělat.