Každý subjekt, který chce investovat do svého vybavení vyšší částku než padesát tisíc, musí žádat svého zřizovatele o svolení čerpání peněz ze svých fondů. „Nová pračka byla nutností. Začátkem listopadu jsme podali žádost na město a hned následně rada žádost schválila a desátého již byla pračka značky Domus v domově,“ sdělila Daniela Davidová. Výběr pračky vzešel z veřejné zakázky. Domov pro seniory v současné době nabízí sociální služby 80 klientům. Seniorům je zde poskytována komplexní péče.