Blatná ani Vodňany o služby finančního úřadu nepřijdou. Dva specialisté budou v území i nadále poskytovat služby veřejnosti po celý rok. V minulých dnech se na tom shodli zástupci samospráv pod vedením Svazu měst a obcí ČR s Ministerstvem financí ČR.

Výsledek jednání za Generální finanční ředitelství přiblížil jeho ředitel Maritn Janeček. „Pro veřejnost se v území, co se týče služeb finančních úřadů, nic nezmění. Naši specialisté budou poskytovat tak, jako dosud, služby, které lidé potřebují. Starosty jsme také ujistili, že naši pracovníci budou mít náhled do potřebných databází, aby mohli poskytovat občanům potřebné informace," vysvětlil.

Rozhodnutí kvitují jak starostka Blatné Kateřina Malečková, tak starosta Vodňan Václav Heřman. Podle něj jde sice o výrazné omezení provozu, ale i tak o úspěch. „Na jednání jsem požadoval, aby přítomnost pracovníků FÚ byla po celý týden nebo alespoň rozšíření o pátek. Nebylo to však ze strany generálního ředitele akceptováno," podotkl.

Na třiadvacet malých finančních úřadů, kde pracovalo maximálně 11 lidí, mělo být uzavřeno kvůli úsporám. Potřebných úspor chce Ministerstvo financí docílit tím, že by města a obce měla pomoci najít vhodné prostory pro pracoviště finančních úřadů.

Zachovat finanční úřady je správné, shodují se starostové Blatné a Vodňan

O svůj finanční úřad měli přijít obyvatelé Blatné a Vodňan. V minulém týdnu se však starostům celkem 23 obcí České republiky, kterých se mělo opatření dotknout, podařilo najít společnou řeč s ministerstvem financí. Malé finanční úřady tak zůstanou zachovány. Starostka Blatné Kateřina Malečková a starosta Vodňan Václav Heřman toto rozhodnutí hodnotí pozitivně.

Účastnili jste se osobně jednání na Ministerstvu financí ČR ve středu 2. září?

Kateřina Malečková: Jednání jsem se z organizačních důvodů účastnit nemohla. V Blatné tento den zasedala rada města.
Václav Heřman: Byl jsem osobně přítomen. Jednání se uskutečnilo na Ministerstvu financí na pozvání ministra financí Andreje Babiše. Převážná většina starostů byla přítomna osobně. Jednání byl přítomen rovněž generální ředitel Finanční správy Martin Janeček, předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a celá řada poslanců a senátorů.

Mohl byste nastínit, jak jednání vypadalo?

Václav Heřman: Pan ministr představil návrh, jak by se měla celá situace řešit. V podstatě se jedná o politickou dohodu. Ve všech 23 městech mají být zachována pracoviště finančních úřadů v počtu dvou zaměstnanců jeden se specializací na daně z nemovitostí a druhý na daně z příjmu. Služby pro občany by měli poskytovat dva dny v týdnu, a to v pondělí a ve středu. Mimo tyto dna dny zde nikdo přítomen nebude. Myslím si, že to není dobře. Ze strany starostů byly požadovány záruky, že se tato situace nezmění a tato služba bude zachována i po další roky.

Jak vnímáte fakt, že finanční úřad zůstane ve Vodňanech a v Blatné zachován?

Kateřina Malečková: Samozřejmě pozitivně. Jedná se o službu pro občany našeho města.
Václav Heřman: O to, aby finanční úřad ve Vodňanech zůstal, jsem se snažil osobně a spolu se mnou zastupitelé města a někteří úředníci již od března letošního roku. Bohužel bylo to málo úspěšné do doby, než se zveřejnila všechna města, kterých se to týká. Od této chvíle, se do problému vložili téměř všichni starostové těchto měst, někteří senátoři a poslanci a výsledek se dostavil. Je to sice velice výrazné omezení provozu, ale i to je úspěch. Na jednání jsem požadoval, aby přítomnost pracovníků finančního úřadu byla po celý týden, nebo alespoň rozšíření o pátek. Nebylo to však ze strany generálního ředitele akceptováno.

Z prohlášení ministerstva financí vyplývá, že jako město byste měli hledat náhradní prostor pro finanční úřad tak, aby si lidé jednání s úřady mohli vyřídit na jednom místě. Víte už, kam by se u vás finanční úřad mohl přesunout?

Kateřina Malečková: Finanční úřad v Blatné sídlí ve vlastní budově. Není mi v současné době znám záměr s případným prodejem nemovitosti. V případě, že budeme osloveni, viděla bych možnost pronájmu v budově Komunitního centra aktivního života v Blatné, popřípadě v budovách Městského úřadu Blatná.
Václav Heřman: Tato otázka zcela jistě bude řešena. Zatím nemáme představu, kde by mělo omezené pracoviště finančního úřadu být. Na jednání u pana ministra byl dán úkol generálnímu řediteli Finanční správy do konce září tyto záležitosti projednat se všemi starosty na dotčených městech. Snahou bude prostor (kancelář) najít a pro tento účel vyčlenit. Třeba se dohodneme, že kancelář bude tam, kde je i dnešní pracoviště finančního úřadu a lidé jsou na toto místo zvyklí.