V rámci oslav se odpoledne konala také hasičská soutěž, na kterou se sjely sbory z okolí. V mužích byly první Nišovice, domácí družstvo skončilo druhé. V ženách si místní družstvo prvenství už nedalo vzít. V jednotlivcích byli na prvních příčkách Alena Drastíková z Nihošovic a Ivan Pěnča z Hoštic u Volyně.

Slavnostní den měla zakončit venkovní taneční zábava, tu ale nakonec přerušil déšť.

Z historie sboru…
– Sbor dobrovolných hasičů v Nihošovicích byl ustaven 25. února 1923 v hostinci u Frnochů. Ještě v témže roce získal první hasičskou stříkačku.
– Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1924 a s úpravami slouží dodnes.
– K činnosti sboru patřil od začátku také divadelní spolek. Pořádaly se různé zábavy a hasičské plesy.
– V roce 1963 se ke sboru přidali členové z Němětic, kde dobrovolní hasiči zanikli. Tak je tomu dodnes.
– Kromě požárů zasahoval sbor i při živelních pohromách. Například v srpnu 2002 šlo po silnici asi půl metru vody a u Šimečků potok dokonce utrhl taras a podemlel kus dvora.
– Úspěchů v minulosti dosahovali hlavně mladí hasiči. V posledních letech je to i nově vzniklé družstvo žen.