Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 28 milionů korun. Zastupitelé zadali tuto zakázku společnosti G-PROJECT, které se podařilo získat z evropských fondů 25 milionů korun. Stavební práce začaly v červnu loňského roku. „Podpora školství je pro nás velmi důležitá. V současné době máme v Radomyšli dva subjekty, základní a mateřskou školu. Zastupitelstvo za posledních 14 let investovalo do obou objektů více než 80 miliónů korun,“ řekl starosta Luboš Peterka.

Ve vedení mateřské školy od roku 2005 působí ředitelka Renata Škodová. „Školka měla v samém začátku kapacitu 45 dětí. V roce 2010 byla zvýšena na 60 dětí, ale ani to nestačilo. Za podpory starosty a zastupitelů vznikly dvě další třídy školky v objektu základní školy. Ani navýšení na 95 míst nebylo dostačující. Dnes máme k dispozici mateřskou školu s celkovou kapacitou 140 míst,“uvedla Renata Škodová.

Městys se vymyká trendu úbytku obyvatel. Naopak zde došlo v posledních letech k jeho navýšení a tím se zvýšil i nárůst dětí v obou školách. „ Musíme obyvatelům zajistit určitý komfort, aby u nás zůstali i po další generace. Rádi bychom, aby si vytvořili k místu, kde žijí citové pouto už v dětském věku. K tomu je nutné lidem poskytnout i další související služby a k tomu je třeba mít i kvalitní infrastrukturu,“ doplnil Luboš Peterka.

Správa obcí je složitý proces, ve kterém musí fungovat celá mozaika činností. Velké investice zde proto řeší s využitím dotačních titulů. „Bez nich a bez nadšení občanů by ani zastupitelé nic nezmohli,“ doplnil starosta.

Po zkolaudování objektu se třídy školky, které byly provizorně umístěny v prostorech základní školy, mohly opět vrátit do svého. „Do stěhování se aktivně zapojil celý pedagogický sbor, pomáhali hasiči, rodiče, místní občané a například i žáci deváté třídy. Nyní máme jednu z nejmodernějších a nejhezčích škol v republice,“ sdělila učitelka této školky Renata Kozáková.

Slavnostního přestřižení pásky se ujala Naděžda Burešová, ředitelka odboru Centra pro regionální rozvoj České Republiky, společně se starostou městyse.
Proč v Radomyšli chtějí lidé žít? Městys zde podporuje podnikání, vznik nových pracovních míst, kulturní a sportovní vyžití a také investuje do nové výstavby. Za posledních deset let schválilo zastupitelstvo projekty ve výši 600 miliónů korun.