Na dělníky čeká nejdříve demolice skladů a garáží v areálu školy. Na jejich místě pak začnou s výstavbou odborných učeben.

„Žáci se dočkají v prvním patře nové učebny pro pozemky a dílny. Bude tam i sklad a sociální zázemí pro žáky. Ve druhém patře budou mít cvičnou kuchyň s jídelnou a učebnu polytechnické výchovy a sociální zázemí pro učitele,“ uvedla za městský úřad Jiřina Mašková.

Součástí přístavby objektu je venkovní pergola, která bude využívaná pro zázemí pěstitelských prací.

S demoličními pracemi a úpravami začala firma 1. srpna a trvat mají do 29. května 2020.

Odborné učebny budou vybavené nábytkem a vybavením, které odpovídá odborným předmětům.

Odborné učebny při Základní škole T. G. Masaryka v Blatné vyjdou na částku 11 942 245,02 Kč včetně DPH. Na tuto akci město dostane dotaci.

Předpokládaná kapacita přistavěných učeben je 51 žáků.