Nový koncertní a divadelní sál. To měly hlavní změny, které si už v roce 2009 slibovalo město v případě, že obdrží dotaci na rekonstrukci kulturního domu. Celkem šlo 180 milionů korun. K dispozici byly i studie přístavby strakonického kulturního domu architekta Jaromíra Pizingera. Nakonec zůstalo jen u záměrů.

V rozpočtu města je pro tyto účely na rok 2018 vyčleněno 10 milionů korun.

V první fázi by mělo dojít k vybudování nové restaurace včetně nové kuchyně. „Měla by být přemístěna z prvního poschodí do přízemí,“ sdělil druhý místostarosta Rudolf Oberfalcer. Cílem všech etap je dostat postupně úroveň kulturního domu na požadavky dnešní moderní doby. Měla by být navýšena kapacita a vytvořen bezbariérový přístup.

Samotné rekonstrukci ale budou předcházet nezbytné administrativní kroky, které v sobě zahrnují zhotovení projektové dokumentace dle architektonické studie. Dále stavební povolení, na které bude navazovat vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Půjde-li vše hladce, pak dojde na zahájení stavby ve druhé polovině letošního roku.