Přestavba spojovacího krčku ZŠ Dukelská bude hotová načas. Školákům i učitelům tak skončí téměř dvouměsíční vcházení do školy bočními vstupy.

Podle ředitele školy Václava Vlčka se tak více než po dvou letech provoz školy vrátí do normálu. „Počítáme, že do dvou dnů bychom děti pustili hlavním vchodem," řekl.

Že je téměř hotovo, potvrdil investiční technik radnice Jaroslav Houska. „Zbývají jen maličkosti jako odstěhování zařízení staveniště a podobně," uvedl.

V úterý 21. října už byly uvnitř krčku i nové šatní skříňky. Více k tomu řekl Václav Kaprhál za firmu, která je tam instalovala. „Dnes už by to mělo být kompletní," dodal.

Na místě už jsou i skříňky.

Přestavba přišla na pět milionů korun. Ty šly plně z rozpočtu města.

Zdržení
Po dlouhých diskuzích bylo o krčku definitivně jasno až letos. Jediným možným termínem pro přestavbu byly letní prázdniny. Ta se měla původně uskutečnit s nepatrným přesahem během letních prázdnin. Kvůli opakování výběrového řízení se vše téměř o měsíc zpozdilo.

Průběh stavby
V červenci stavebníci demontovali panely obsahující azbest. Následovalo měření, zda se neuvolnil do okolí. Pak byla na řadě okna, kompletně nová střecha a podobně. Během září se uskutečnila především přestavba schodiště a úprava hlavního vchodu.

Co bylo na začátku- Měření vnitřního prostředí v budovách ZŠ Dukelská, které tam mělo zjistit koncentrace respirabilních azbestových a minerálních látek v ovzduší, zadala radnice v lednu 2012. Hodnoty ve spojovacím krčku překročily povolený limit.
- Během letních prázdnin v témže roce byl stavebně uzavřen spojovací krček mezi starou a novou budovou.