Nejdelší estakáda u Sedlečka už je téměř hotová, podobně to vypadá s přemostěním Kamenného rybníka u Myslkovic. Stavaři pokročili i v budování tunelu a na dalších úsecích.

Posun výstavby je dle slov tiskového mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy znatelný. „Zřetelné je to především na náspech a zářezech, kde už se při zemních pracích na mnoha místech dostáváme téměř do projektem určených výškových a sklonových poměrů,“ zdůraznil Gavenda. Dle jeho slov také už začaly práce na výstavbě základů podpěr trakčního vedení, tunelovém mostu a zárubních zdí v zářezech.

Zbourali silnici

Mezi Zvěroticemi a Soběslaví už zmizela část silnice, dosavadní protlak zde sloužil jako provizorní odvodnění stavební jámy tunelu. „Umožňoval práci v době, kdy byla v provozu původní silnice II/135 tedy pokračování Tyršovy ulice směrem k dálnici. Po zprovoznění její přeložky a silnice III/13521 byla kolidující část původní silnice uzavřena a odtěžena,“ přiblížil Dušan Gavenda.

I Zvěrotický tunel, který má mít ve finále délku 370 metrů, už povyrostl. "Na jeho stavbě je v současné době vybetonováno devět desetimetrových bloků ostění a vjezdový portál," dodal.

V zářezech mezi Myslkovicemi a Haberským potokem u Doubí se nachází skalní podloží, a tak zde musela být skála odvrtána. „Oproti měkčím horninám je v těchto případech nutné nasadit těžší mechanizaci, jako jsou hydraulická kladiva a podobně,“ upřesnil.

Počasí způsobilo problémy

Klimatické podmínky v první polovině února určité komplikace pro stavební práce znamenaly. „Nízké teploty například znemožňují betonování, při sněhové pokrývce nelze pracovat na vrstvení násypových těles. Harmonogram stavby ale počítá se zimní přestávkou, z tohoto pohledu tedy o žádnou komplikaci nešlo,“ řekl, že tyto komplikace nelze považovat za zdržení.

Naopak příhodnější počasí v jiných týdnech umožnilo pracovat i v zimním období. „Vylití Černovického potoka z břehů nezpůsobilo škody, pouze na několik dnů přerušilo práce,“ okomentoval dotaz na lokální záplavy.

Přeložky postupně zprovozňují

Zprovoznění nadjezdu v místě přeložky místní komunikace mezi Sedlečkem a Klenovicemi se uskutečnilo již minulý týden. „Navazující komunikace z betonových panelů je provizorní, na jaře příštího roku bude provedena konečná povrchová úprava ze živičného koberce,“ doplnil Gavenda.

Už letos v květnu by se měla podle plánu auta vydat také přes nadjezd nad tratí mezi obcemi Janov a Myslkovice.

Nový terminál

V Soběslavi Správa železnic plánuje také stavbu přestupního terminálu. Cílem je vytvoření záchytného parkoviště systému P+R a současně dopravního přestupního terminálu, který v jednom místě propojí vlakovou a autobusovou dopravu. „Vznikne tak komfortní a jednoznačně definovaný prostor pro navazující dopravu,“ naznačil Dušan Gavenda.

V současné době se zpracovává projektové dokumentace a dokumentace pro stavební povolení. Celkové investiční náklady stavební akce Správa železnic odhaduje na 24,5 milionu korun. „Zahájení realizace předpokládáme začátkem příštího roku,“ uzavřel.

Nová přeložka 8,8 km Soběslav - Doubí

Výstavba přeložky v souběhu dálnice D3 byla zahájena v září roku 2019. Investorem je Správa železnic, hodnota zakázky má vyšplhat přes 4 miliardy korun, zhotovitelem stavby je společnost Soběslav – Doubí skládající se ze tří firem Strabag, Eurovia a Metrostav. Trať má být dokončena v květnu roku 2023. Při její výstavbě nejsou budovány žádné přejezdy. Dopravní situace je řešena podjezdy a nadjezdy, aby zde vlaky mohly vyvinout rychlost nad 160 kilometrů v hodině.