Dětský domov, základní školu, školní jídelnu a školní družinu Volyně navštívil včera dopoledne ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Dětem přivezl knihy, brožury nebo hry s environmentální tematikou. „Za pětadvacet let jsme vydali docela dost materiálů a to jak ryze odborných, tak populárně naučných nebo odpočinkových. Všechny by měly být mezi lidmi, a to nejen mezi našimi návštěvníky nebo odborníky, ale i mezi těmi, kteří se na Šumavu dostanou velmi sporadicky nebo tam ještě vůbec nebyli," vysvětlil.

Podle referentky oddělení marketingu Jany Zvettlerové oslovila Správa Národního parku Šumava bezmála sedmdesát nejrůznějších institucí. „Mezi oslovenými byly například obecní knihovny, nemocnice, dětské domovy, přes domovy pro seniory, odborné knihovny až po základní, střední a vysoké školy. Zájem o naše materiály nakonec projevila polovina ze všech oslovených," uvedla.

Správa Národního parku Šumava poskytla dětskému domovu bezplatně například knihy „Jelenovití na Šumavě", „Zapomenuté dědictví" nebo DVD „Za tajemstvím šumavských lesů."

Ředitel Dětského domova a Základní školy ve Volyni Jiří Pán si iniciativu Správy Národního parku Šumava velmi pochvaluje. „S Národním parkem Šumava už několik let spolupracujeme, a proto bylo logické, že možnosti získat hry a knihy využijeme. Je to jedinečný způsob jak naše děti trochu víc a jinak seznámit se Šumavou. A to i přes to, že navštěvují školy v přírodě ve Stožci nebo na Kvildě, podotkl.

Některé materiály budou dětem rozdány ve formě dárků, jiné využijí učitelé v hodinách při výuce.

Děti přivítaly ředitele Správy NP Pavla Hubeného, který na úvod promluvil o krásách Šumavy, s velkým nadšením. Od Zdeňka Pohlotka dostal Pavel Hubený na památku podobiznu tetřeva, kterou Zdeněk vlastnoručně vyřezal.