Organizátoři letní dětské rekreace k dnešnímu dni nahlásili jihočeským hygienikům konání 328 táborů, na nichž se přes prázdniny bude rekreovat celkem 35 624 dosud nahlášených dětí. To je nejvíce ze všech krajů, další zotavovací akce v průběhu července zřejmě přibydou. Hygienici v týdnu řešili téměř detektivním způsobem případ pozitivního dítěte na letním kempu hokejového týmu Buldoci Neratovice, který se uskutečnil v Blatnici u Pojbuk na Táborsku.

„My jsme se o případu dozvěděli ve středu večer od prarodiče jednoho ze zúčastněných dětí, který mne požádal o informace, jak mají v rodině postupovat. Přes pozdní hodinu jsme okamžitě zahájili téměř detektivní pátrání, protože tuto akci, která spadá vzhledem k počtu dětí do kategorie takzvaných jiných podobných akcí, na něž se nevztahuje povinnost nahlášení, ale tato povinnost je organizátorům výrazně doporučena, jsme od provozovatele neměli nahlášenou. Jednalo se o kombinaci dvou jiných podobných akcí s celkovým počtem padesáti mladých sportovců. Kolem desáté večer se nám podařilo zjistit kontakty na organizátory a zahájit šetření, které pokračovalo ve čtvrtek ráno. Tábor je ukončen, jeho následující běh zrušen a na místě provádíme protiepidemická opatření,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Pozitivita u dítěte, které bylo testováno ještě před odjezdem na tábor, byla potvrzena ve středu, jihočeští hygienici informovali své kolegy v dotčených krajích a všechny děti budou vyšetřeny.

„Tento případ ukazuje, jak důležité jsou pro nás informace. Organizátoři jiných podobných akcí s počtem dětí do třiceti nemají povinnost nám tuto akci nahlásit, je jim to ale v podmínkách, stanovených Ministerstvem zdravotnictví, doporučeno. A v současné době by snad mělo být každému jasné, že tu jako orgán ochrany veřejného zdraví nejsme proto, abychom někoho zbytečně šikanovali, ale že jde o ochranu zdraví dětí, za které mají organizátoři odpovědnost. To, že nemám něco explicitně nařízeno, přeci neznamená, že to nemohu v rámci zvýšení prevence rizik učinit, vždyť jde o několikaminutovou formalitu. Nám i kolegům ve Středočeském kraji, kteří pátrali po své linii, to zbytečně zkomplikovalo život, ale o to nejde. Jde o zdraví dětí a nás všech. Můžeme zřizovat třeba deset informačních linek pro organizátory, ale oni sami musí posoudit míru své zodpovědnosti a přijmout ji,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku prázdnin provedly pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých na letních dětských táborech v kraji celkem 80 kontrol. „Ve třech případech jsme shledali závady v nekompletní zdravotní dokumentaci dětí a v jednom případě závady ve skladování syrového masa. Obdrželi jsme jeden podnět na konání letní dětské rekreace na Českokrumlovsku, ale při následné kontrole jsme žádné závady v podnětu uváděné nezjistili. Během této sezóny jsme tak na zotavovacích akcích uložili čtyři blokové pokuty v celkové výši osm tisíc korun za nedostatky ve zdravotní dokumentaci dětí a ve skladování potravin. V jednom případě jsme pořádající osobě nedoporučili konání zotavovací akce a na třech zotavovacích akcích bylo třeba dočasně zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Mohu konstatovat, že na všech dosud kontrolovaných akcích vidíme, že se pořádající osoby snaží dodržovat doporučení Ministerstva zdravotnictví, mají k dispozici dostatečné množství dezinfekce na ruce a organizují děti do oddílů, aby minimalizovali jejich kontakt při ubytování, stravování, osobní hygieně a dalších aktivitách,“ doplnila ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

KHS zřídila pohotovostní linku pro letní dětské tábory, která je v provozu denně od 8 do 16 hodin včetně víkendů na čísle 731 428 577. Na této lince i formou e-mailů již hygienici zodpověděli velké množství dotazů pořádajících osob i veřejnosti.

K dalším sledovaným oblastem patří kontroly zařízení, poskytujících stravovací služby především v rekreačních oblastech. I v tomto týdnu byl prováděn cílený Regionální úkol „Zmrzliny 2020“, který je zaměřen na sledování zdravotní nezávadnosti zmrzlin prodávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby. V týdnu bylo odebráno 10 vzorků zmrzlin v 9 provozovnách, z toho jeden vzorek byl odebrán opakovaně na základě nevyhovujících mikrobiologických výsledků a na jeho vyšetření se čeká. Další 4 vzorky vyhověly mikrobiologickým limitům a 5 vzorků nevyhovělo vyšším počtem bakterií - Enterobacteriacae. V případě nevyhovujícího výsledku proto pracovníci KHS nařizují sanitaci výrobního stroje a zařízení provozovny. Při odběru vzorků nebyly v provozovnách zjištěny závažné hygienické nedostatky.

V letní sezóně jsou cíleně kontrolovány i provozovny stravovacích služeb v rekreačních oblastech kraje, jako jsou kempy a plovárny a rekreační střediska na Šumavě, v okolí Lipna a Orlické přehrady a v centrech měst s velkým turistickým ruchem. „V týdnu jsme zkontrolovali pět stravovacích provozoven v kempech a tábořištích, tři občerstvení v areálu plováren, šest občerstvení včetně mobilních stánků v okolí Orlické přehrady, Lipna a řeky Otavy a deset restaurací, kaváren a penzionů v centrech zvýšeného turistického ruchu. Drobné nedostatky odstranili provozovatelé na místě, provozovatelům tří stravovacích zařízení jsme byli nuceni uložit sankce za provozní nedostatky a riziko kontaminace potravin v celkové výši šesti tisíc korun,“ uvedla ředitelka Odboru hygieny výživy KHS Dagmar Smitková.

Hygienici pokračují vedle pravidelných kontrol kvality vody v koupacích oblastech, jejichž výsledky jsou zveřejňovány ve čtvrtek, i v kontrolách sezónních koupališť. Tady zatím nebyly zjištěny závady v kvalitě vody ani provozní hygieně a KHS nezaznamenala žádnou stížnost obyvatel na kvalitu vody v umělých koupalištích.