Dětský domov navázal spolupráci se Střední odbornou školou pro administrativu EU v Praze. Výměnné pobyty by měly pomoci k získání zkušeností a motivaci pro život.

„Studenti by se v rámci svého oboru, kterým je diplomacie, měli naučit vycházet s lidmi z různých prostředí. Tedy i s dětmi ze ztíženého sociokulturního prostředí. My naopak doufáme, že kontakt s mimořádně talentovanými žáky, kteří tuto školu navštěvují, dodá našim dětem motivaci pro studium,“ zmínila smysl výměnných pobytů zástupkyně ředitele dětského domova Anežka Hosnedlová.

První dvě návštěvy už se uskutečnily. „Dali jsme dohromady stálé skupinky dětí, aby se lépe poznaly. Nekončíme ale programem při pobytu. Děti si píší i po internetu,“ zmínila Hosnedlová.

Jedním z úkolů bylo pro prváky pražské školy sestavit svým malým přátelům z Volyně prohlídku hlavního města. To vše s výkladem tak, aby je opravdu zaujal. A jak bylo vidět, povedlo se. „V Praze se nám moc líbilo. Nejlepší byla návštěva 3D kina, a také jsme byli v zrcadlovém bludišti. Krásná byla i prohlídka památek,“ vyprávěly s nadšením děti. Výměna prý se jim moc líbí a těší se, až jejich nov9 kamarádi přijedou opět do Volyně. To by mělo být pravděpodobně už v srpnu.

Za čas by se studenti i děti z dětského domova měli při výměnných pobytech vystřídat. Obě zařízení navíc uvažují i o spolupráci v rámci protidrogového programu.