Jako inspektoři Deníku jsme vyrazili tentokrát do budovy Městského úřadu ve Vodňanech. Zásadním problém se nám jeví nedostačující navigační systém. Za pravdu nám dali jak návštěvníci radnice, tak i Petr Totín v informačním centru. „Když člověk neví, na kterém odboru mu vyřídí například cestovní pas, tak je ztracený," říká. Na tabuli totiž najdete jenom názvy jednotlivých odborů.
Starosta města Viktor Blaščák slíbil, že zjedná nápravu co nejdříve. „Je to skutečně nedostačující. Já sám musím lidi navigovat. Pokud to návštěvníci vnímají také jako problém, pak je třeba vytvořit takovou tabuli, která bude mít vypovídací hodnotu. Informuji tajemníka a dám podnět k tomu, aby se problémem v pondělí zabývala rada města," řekl odhodlaně.
Vedení města názory občanů vítá. Současně se jim snaží vycházet vstříc. Z chodníku před úřadem už například zmizel obrubník, který se letos v červenci ukázal jako fatální pro všechny vozíčkáře mířící na radnici.

Vodňany: Utajený výtah pro vozíčkáře

Inspektoři Deníku na radnici: Auto zaparkujete bez problémů a při toulkách chodbami se můžete ledacos přiučit

Nový bezbariérový obrubník před budovou Městského úřadu ve Vodňanech. První věc, které jsme si všimli a kterou jsme ocenili. Vzápětí jsme ale přemýšleli, jak se asi vejde vozíčkář do tak úzkého výtahu. Petr Totín nám v infocentru sdělil, že výtah je asi osmdesát centimetrů široký. „Vozík se do něj nevejde," pokrčil rameny.
Starosta města Viktor Blaščák o problému ví. „Když jsem zjistil, že někoho napadlo udělat výtah, který nemůžou využít vozíčkáři, myslel jsem, že prasknu vzteky," řekl. Zároveň nám prozradil tajemství. „Když vozíčkář projede na dvůr, v zadní části najde další výtah. Ten může použít," vysvětlil.
Značený ho ale nikde nenajdete. „Znovu to ukazuje na nedostatečný systém navigace," dodal starosta Viktor Blaščák.

Dostupnost

Budova úřadu stojí na náměstí Svobody v centru města. Na placeném parkovišti místo pro své auto najdete téměř s jistotou. Parkovné na hodinu vás vyjde na pět korun.
Z chodníku před vchodem do úřadu zmizel pro vozíčkáře problematický obrubník. Do výtahu v hlavní budově se ale s vozíčkem nedostanou. A nikde nenajdou ceduli, která by jim řekla, že výtah pro vozíčkáře je na radnici také, jen musí přejet přes dvůr.

Orientace

Mise zorientovat se na vodňanské radnici pro nás byla poněkud náročná. V přízemí úřadu je sice na první pohled přehledná navigační tabule s rozdělením budov podle písmen A, B a C, najdete na ní ale jen názvy odborů. Pokud nevíte, který z nich vám vyřídí to, co potřebujete, máte rázem problém.
V případě, že budete hledat toaletu, počítejte s tím, že na cedulích ji značenou nenajdete.

Úřední hodiny

Pondělí: 8 – 12, 13 – 17
Úterý: 8 – 10.30
Středa: 8 – 12, 13 – 17
Pátek: 8 – 10.30

Podatelna
Pondělí, středa: 7.30 – 17
Úterý, čtvrtek: 7 – 15.30
Pátek: 7 – 13.30

Telefon: 383 379 111

Organizace: 

Starosta: Ing. Viktor Blaščák
1. Místostarosta: Karel Burda
2. Místostarosta: Mgr. Pavel Janšta
Tajemník úřadu: Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Můj názor

Když jsem vyrazila na inspekci na vodňanskou radnici, říkala jsem si, že už to trochu znám. Nešla jsem tam přece poprvé. A chvíli nato jsem se ztratila.
Kancelář starosty města jsem po chvíli našla. Ale co když budu potřebovat na toaletu? Rozhlížím se kolem a hledám nějakou směrovku. Marně. Mířím zpět do přízemí, abych se ujistila, že ani tam nic nenajdu. Jdu tedy do infocentra, kde mi dali radu. Musím do prvního patra, pak chodbou tam a tam. V prvním patře znovu tápu. Nakonec zdárně dorazím do vytyčeného bodu. Ale trvá to. Být v naléhavé situaci, řeším asi další problém…
Na úřady, jakož i do ostatních veřejných institucí nechodím, když nemusím. A když už musím, snažím se to co nejvíce odkládat.
Snad na všech veřejných místech řeším ten samý problém – s formulářem v ruce a před navigační cedulí se sama sebe nerudovsky ptám: Kam s ním? Někde trvá, než se směrovkami pročtu, někde jsou zase až moc stručné. Kompromis by nebyl, prosím? Všechno to bloudění má ale jednu nespornou výhodu – příště už si to budu pamatovat.
A co vy? Také je pro vás návštěva veřejných budov bojovou hrou? Nebo se potýkáte s jiným problémem? Řekněte svůj názor.