Ta nastoupila do domova v roce 1986 jako vedoucí stravování a v roce 1994 k tomu přidala povinnosti ekonomky dětského domova. O dva roky později začala pracovat jako zástupkyně ředitele dětského domova. „Díky dlouholeté spolupráci s ředitelem domova Jiřím Pánem znám dokonale chod domova a jeho problematiku. Není důvod k zásadním změnám v organizaci práce,“ řekla Anežka Hosnedlová.

K jedné změně ale podle ní zřejmě dojde. „Máme zcela plný stav, takže bude nutné vytvořit ještě jedno pracovní místo pro vychovatele,“ vysvětlila Anežka Hosnedlová.

Jiří Pán pracoval jako ředitel Dětského domova ve Volyni od 1. července 1996. Předtím pracoval jako školní inspektor na Školském úřade v Prachaticích. „Měl jsem na starosti základní školy, tehdejší zvláštní školy, a Dětský domov Žíchovec, jako jediné zařízení tohoto typu na okrese. V obou těchto zmíněných zařízeních jsem poznal jedince s odlišným postojem k životu, s odlišnými schopnostmi a začal jsem se této problematice více věnovat,“ zavzpomínal na začátky.

V roce 1991 odešel na SOU lesnické ve Vimperku, kde pracoval pět let.