Dětské centrum bylo v roce 2005 prvním pobytovým zařízením v Jihočeském kraji pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

„Za jeden a půl roku činnosti prošlo centrem 54 dětí. Z toho bylo 20 vráceno do biologické rodiny a 16 umístěno do náhradní rodinné péče. Jen pět dětí muselo odejít do jiného zařízení,“ uvedla ředitelka Lenka Brožová.

V začátcích se centrum, sídlící v areálu strakonické nemocnice, mohlo starat o 12 kojenců a dětí útlého věku. Nyní má kapacitu 20 lůžek a na přechodnou dobu můžeme přijmout děti až do patnácti let. A služby se měly ještě rozšiřovat. Náplní činnosti centra je poskytovat dětem a rodinám pomoc zahrnující jak sociální a zdravotní, tak právní, výchovnou a poradenskou a psychologickou pomoc.

„Kromě těchto služeb máme možnost přijmout k azylovému pobytu i týrané matky s dětmi. Přijímáme i matky, které potřebují zácvik v péči o dítě a v blízké budoucnosti připravujeme i péči o ženy v souvislosti s diskrétním porodem,“ dodala Lenka Brožová.

Dětské centrum je obecně prospěšná společnost, která funguje za výrazného přispění Jihočeského kraje, grantů a sponzorů.

Rozhovor s ženou, která se rozhodla adoptovat tříměsíčního chlapečka, čtětezde

Čtenář – reportér
Adopce, náhradní rodina, klidný domov. Slova, která dnes a denně slyšíme snad ve všech pádech. Máte zkušenost v tomto směru, prožili jste příběh, kde hlavní roli hrála adopce? Jaký na ni vlastně máte názor – je to dobrá věc, nebo by se mělo více zvažovat kam díte umístit? Neváhejte a piště na:
reporter.strakonicky@denik.cz.