Jedná se o pomoc v nejširším slova smyslu. Od péče sociální, zdravotní a právní, až po výchovnou, poradenskou a psychologickou, určenou zejména maminkám těchto dětí.

Dětské centrum sídlící v areálu strakonické nemocnice zajišťuje také zácvik v péči o dítě pro novopečené maminky. Je také připraveno pomoci ženám, které se rozhodnou pro diskrétní porod a případnou adopci.

Za první rok bylo na přechodnou dobu přijato 31 dětí ve věku od 1 týdne do 5 let. A to zejména pro nedostatečnou péči ze strany rodičů, z důvodu ohrožení fyzickým násilím, nevyhovujících domácích podmínek a podobně.