Může za to nárůst počtu pacientů ve věku od 3 do 18 let s duševními poruchami. S ministerstvem zdravotnictví primářka jedná více jak rok, rušit nemocnici dle jejích slov zřizovatel nechce, personální pomoc bude zřejmě ale omezená. S jakými potížemi v současnosti zařízení bojuje, prozradila ředitelka Iva Hodková v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Jak zvládla Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech období pandemie?

Musím konstatovat, že druhá vlna pandemie v první polovině roku 2021 pro nás byla velice náročná, ale zvládli jsme ji nakonec dobře. Z celkového počtu pacientů bylo 75 % pozitivních s minimálními klinickými příznaky. Bojovali jsme ale s 65 % pracovní neschopností personálu. V souvislosti s postcovidovou dobou jsme extrémně přetíženi. Dramaticky stoupl počet dětí s duševními poruchami, a to jak do ambulantní, tak do lůžkové péče. Lékaři, nemocnice a zákonní zástupci z celé republiky se na nás obracejí s žádostí o akutní ošetření a hospitalizaci dětí. Jsme schopni vyhovět s limitem. Tlak na naše služby je obrovský. Navíc jsme limitováni počtem lékařů, kterou tato situace potřebuje. A my již delší dobu čelíme alarmujícímu nedostatku kvalifikovaných lékařů.

Zaznamenali jste například v posledním roce nárůst dětských pacientů? Různé zdroje hovoří o tom, že sociální odloučení, distanční výuka a další aspekty lockdownu budou mít vliv na psychiku dlouhodobě, myslíte, že přibylo duševních poruch i u dětí? Jakými kombinacemi onemocnění nejčastěji trpí vaši pacienti?

Je vysoký nárůst pacientů s úzkostmi, se sociálními fobiemi, depresemi, psychotickými stavy, poruchami příjmu potravy, se sebepoškozováním a pokusy o sebevraždu. Dokonce je nárůst i výrazně zhoršených dětí s autismem. U dětí došlo k rozpadu denního režimu. Máme zde častější poruchy spánku, netolismus (závislost na internetu). Na rozdíl od dospělých, kteří se navracejí z takzvaného home office a všude je doporučováno se navracet pozvolna, u dětí jako by se na to zapomnělo a při návratu do škol je na ně vyvíjen enormní tlak a některé to nezvládají. Přizpůsobit se novému režimu skoro po roce je pro ně velká psychická zátěž. Postcovid se nastěhoval na dětskou psychiatrii.

Je pravda, že se vaše zařízení zřizované ministerstvem zdravotnictví dostalo do personální nouze? Jak dlouho tento stav trvá? Jaké jsou příčiny – fluktuace, stárnutí personálu, nekvalifikovaní noví uchazeči? Kolik zaměstnanců schází, co by mohlo pomoci?

Nemocnice prochází generační výměnou, kvalifikovaní lékaři s atestací v oboru dětská a dorostová psychiatrie jsou v důchodovém věku, postupně odcházejí a nové posily nejsou. Mladí lékaři dávají přednost městu před venkovem. A přesto, že jsme unikátní zařízení se službami pro celou Českou republiku, stav odborníků je katastrofálně poddimenzován. Nám lékařům už docházejí síly, a to myslím vážně. Naším zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví (MZ). Jednala jsem s ním včas a opakovaně. Plníme pro něj průběžně vyžádané dílčí materiály, ale dosud jsem nedostala žádnou konkrétní informaci o definitivním řešení současného stavu. V současné době nám scházejí, abychom mohli plně vykrýt provoz, 3-4 kvalifikovaní dětští psychiatři. K dalším jednáním jsem na ministerstvo pozvána.

Krajním řešením mohlo být uzavření psychiatrické nemocnice. Lze tomuto ještě nějakým způsobem zabránit? Hledáte stále řešení? Nabídl vám někdo pomoc, kterou lze přijmout?

Lze tomu zabránit pouze personálním doplněním stavu lékařů s atestací v oboru. Lékařů pro potřeby oboru je zoufalý nedostatek. Na další řešení musí odpovědět zřizovatel. Jednám s ním v tomto směru minimálně rok. Rušit nás nechtějí, ale personální pomoc bude asi limitována.

Jak se k tomuto problému postavil zřizovatel – ministerstvo zdravotnictví? Hledali jste podporu například i na kraji?

Zajištění lékařské lůžkové péče 24/7 je náročné a pro mladé psychiatry je atraktivní spíše město než venkov. V DPN poskytujeme nejen lůžkovou akutní péči pro Jihočeský kraj (JčK), následnou péči pro celou ČR, ale také ambulantní služby v dětské a dorostové psychiatrii, dále ambulantní fyzioterapii. V nemocnici jsou také nabízeny služby lékárny, laboratoře, je zde i výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby (ZZS) JčK. Vzdělávání hospitalizovaných pacientů zajišťuje základní škola (ZŠ) při DPN Opařany v samostatné budově školy v areálu nemocnice. Nedovedu si, v současné situaci nedostatku atestovaných lékařů obecně, představit, že bychom získali nové posily. Ministerstvo zdravotnictví jako zřizovatel sdělilo, že situaci řeší a nám nezbývá než vyčkat. Bez klíčové kategorie zaměstnanců – lékařů ale nelze zdravotní služby poskytovat. Jednala jsem s panem hejtmanem Jihočeského kraje z pověření MZ. Kraj má zájem o zdravotní služby dětské a dorostové psychiatrie například vybudováním akutního oddělení v Nemocnici České Budějovice. Další jednání snad budou mezi krajem a MZ.

Kolik máte v současnosti pacientů, kolik dětí se u vás léčí ambulantně, navštěvují všechny i školu, kterou zřizuje kraj?

Za rok odléčíme na lůžkách a v ambulancích kolem tisícovky dětí. Dětská a dorostová psychiatrie se u nás zásadně změnila, pacienti jsou akutní, složitější, náročnější, převažují akutní a krátkodobé hospitalizace. Nemáme stálých pacientů. A pokud, tak jsou to ojedinělé případy náročných pacientů, pro které, po stabilizaci zdravotního stavu, nejsou služby v resortu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a rodiny už jsou vyčerpány. MZ a Jihočeský kraj mají zájem o lůžkovou péči v Jihočeském kraji nadále tak, aby byla dětem a rodinám dostupná v rámci kraje. Řešení ale dosud není nijak konkrétní. Já jej neznám, pokud nějaké existuje. Jinak specializovaná a vysoce specializovaná lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii v České republice je kromě psychiatrických nemocnic poskytována v krajských nebo fakultních nemocnicích zpravidla tam, kde je psychiatrické oddělení nebo psychiatrická klinika. Péče o děti je tam poskytována také na samostatném oddělení pro děti do 18 let. Součástí komplexních služeb je i péče ambulantní a konsiliární. Děti po propuštění musí být navázány na služby ambulantní. Dětské psychiatrie se týkají i ochranné léčby nařízené soudem.

Základní škola je v budově státu, ale je zřizována Jihočeským krajem. Její prioritou je vzdělávání dětí v hospitalizaci a podílet se na pedagogické rehabilitaci v léčebném procesu. Musíme vzájemně spolupracovat a najít vždy konstruktivní dialog. Ředitel školy není podřízen nemocnici. Tento systém je zaveden v celé republice.

Chtěla byste sama něco zmínit? Dětská psychiatrická nemocnice Opařany je největší v republice, jedná se o specializované zařízení s dlouhodobou tradicí, určitě stojí za to bojovat o její záchranu z mnoha konkrétních důvodů?

Naše nemocnice je opravdu unikátní. Byla první, která byla postavena účelově pro dětskou psychiatrii. Poskytujeme péči téměř 100 let. Nemocnice má rozsáhlé léčebné zázemí a je jinak plně soběstačná včetně technické vybavenosti. Je propojena i se speciálním vzděláváním. Vzdělávání hospitalizovaných pacientů zajišťuje ZŠ při DPN Opařany v samostatné budově školy v areálu nemocnice. Nemocnice disponuje rozsáhlým státním majetkem na 8 hektarech se 4 kulturními památkami. V areálu se nachází 20 budov a 15 staveb. Takže kromě dětí pečujeme i o obrovský majetek státu. Teď se nám dostává hodně pozitivních zpětných vazeb od rodičů, kteří jsou spokojeni se službami DPN Opařany. Jsem přesvědčena, že postcovidové období jednoznačně poukázalo na alarmující deficity již v základním zdravotním systému v péči o duševně nemocné děti. Dětská psychiatrie se musí reformovat prioritně jako obor, až poté se může stát součástí reformy péče o duševní zdraví.