Radek Kolářík z Úlehle

Zuzana Staňková z Horažďovic

Daniel Matějka ze Sušice

Vojta Kahuda z Dřešína

Jasmína Farkašová ze Sousedovic

Martin Kozel ze Čkyně (PT)

Růžena Sedláčková ze Strakonic

Tomáš Semenský ze Sušice

Luboš Šimeček z Blatné

Jan Zelenka ze Čkyně (PT)

Jakub Louženský z Katovic

Fotografie miminek narozených na Strakonicku naleznete v sobotuna stránce s titulem Tak nás tady máte!