"Jedná se o děti, které by se díky sociálním poměrům jen velmi těžko dostávaly do zahraničí, ale díky organizaci Mixenden Activity Centre podporující sociálně slabší mládež, mohly zavítat v rámci desetidenní návštěvy České republiky mimo jiné také do Strakonic. Důvodem byly především historicky dané vazby na oblast Calderdale, se kterou mají Strakonice vztahy v rámci partnerské oblasti," přiblížila setkání mluvčí radnic Markéta Bučoková.

Na zhruba hodinovém setkání s představitelem města se děti živě zajímaly o práci místostarosty, o historii města, místní tradice.

Každé z dětí obdrželo jako vzpomínku na setkání drobné prezenty symbolizující 650. výročí města. Poté se vydaly na procházku městem.