Na tento termín připadl již 19. ročník celorepublikové akce Noc s Andersenem, která si klade za cíl zvýšit zájem o knihy a čtení u dětí. Malí čtenáři se sešli v podvečer a vyrazili do nedalekého loutkového divadélka na pohádkové představení, které bylo speciálně připraveno pro tuto příležitost. Velkou radost jim udělalo i malování na trička, vystoupení kouzelníka i čtení a povídání o knížkách. Spaní ve spacácích mělo pro děti příchuť dobrodružství.

„K Noci s Andersenem se naše knihovna připojila podruhé. Skupinku dětí jsme vytvořili tak, že jsme si vytipovali pět dětí, které chodí do knihovny pravidelně a nabídli jim, zda nechtějí přijít i s nějakým svým kamarádem,“ říká knihovnice Lucie Kolesová. Vodňanskou knihovnu pravidelně navštěvuje na 900 čtenářů, třetinu z nich tvoří dětští čtenáři.