Detektiv z marketu Billa Na Ohradě viděl ve středu 16. března vpodvečer dva muže, kteří měli odcizil láhev drahého alkoholu. To oznámil na městskou policii s tím, že oba odešli směrem k řece.

Po chvíli volal oznamovatel znovu, že oba muži se vrátili a stojí před marketem. Strážníkům pak detektiv ukázal muže, který měl krást. Ten na dotaz, kde láhev alkoholu je, odpověděl, že žádnou nemá a nic v marketu neodcizil. Uvedl, že v marketu zakoupil pouze plastovou láhev s vínem, kterou zaplatil. Strážník využil svého oprávnění a vyzval muže, aby prokázal svoji totožnost. Ten mu odpověděl, že žádný doklad totožnosti u sebe nemá. Strážníci ho tedy vyzvali, aby nastoupil do služebního vozidla, že bude převezen na policejní obvod ke zjištění totožnosti. „Při kontrole místa, kde se oba muži pohybovali, pak strážníci s detektivem našli láhev alkoholu v hodnotě 340 korun. Předali ji policii,“ uvedla za městskou policii Jana Janoutová.

Detektiv poté dosvědčil, že viděl, jak muž láhev alkoholu pronesl přes pokladnu bez zaplacení. Událost si převzala Policii ČR.