Kdo by odolal tomu, prohlížet si staré listy novinového papíru, které dokumentují dobu minulou a tento ničivý živel? Díky archivu vědecké knihovny se podařilo zajistit jejich snímky v kvalitní velikosti. Jihočeské Deníky velice děkují za pomoc s poskytnutím a stažením konkrétně správci sítě JVK Jiřímu Nechvátalovi.

První vlna povodně, která zasáhla postupně území celého regionu, byla podle Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích nejvýraznější na povodí Malše, horní Lužnice a střední Otavy s přítoky Volyňkou a Blanicí. Doba opakování kulminačních průtoků dosahovala na Malši a Černé 200 až 500 let, na Malši nad nádrží Římov i více jak 500 let.

Máme skvělé jihočeské povodňové příběhy, fotky, chcete vidět víc? Klikněte zde:

20 let od ničivých povodní.20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Průtoky ve Vltavě byly významně ovlivněny retenčním účinkem nádrže Lipno (Vodní dílo Lipno I), kde odtok pod vodním dílem Lipno II činil 8. srpna maximálně 30 m3/s, čímž došlo k naprosté eliminaci první vlny povodní z povodí Vltavy nad Lipnem.

Vltava v Českých Budějovicích pod Malší však již měla kulminační průtok na úrovni doby opakování 500 až 1000 let. Nárůst extremity povodně byl podle meteorologů způsoben silně rozvodněnými přítoky Vltavy pod nádrží Lipno I, zejména u Českého Krumlova (Polečnice), a poté extrémním přítokem z Malše.

Na horní Lužnici dosažené maximální průtoky přesahovaly 100leté hodnoty dob opakování. Střední a dolní Otava s přítoky kulminovala zpravidla na hodnotách 20 až 50letých průtoků, na dolním toku Blanice byla hodnota 50letého průtoku překročena. Kulminace na ostatních tocích byly na úrovni jednoletých až desetiletých vod.

(kliknutím do náhledů stránky zvětšíte)

Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Zdroj: archiv JVK ČB

Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Zdroj: archiv JVK ČB

Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Zdroj: archiv JVK ČB

Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Zdroj: archiv JVK ČB

Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Zdroj: archiv JVK ČB

Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Dešťová voda bičovala jižní Čechy, co jsme psali 8. srpna 2002.Zdroj: archiv JVK ČB