„I když se muselo jít v pláštěnkách, děti si akci moc užily. Cestou byla připravena stanoviště, kde děti plnily úkoly," uvedla za organizátory starostka Renata Regálová.

Na prvním stanovišti poskytovaly děti první pomoc. Právě tady se líbilo Anežce Kubové. „Odpovídala jsem na otázky, na jaké telefonní číslo bych volala při požáru nebo při úrazu. Nebo jak ošetřit různá zranění," svěřila se.

Na dalším stanovišti u rybníku děti odpovídaly, jaká zvířata žijí ve vodě. Na dalších hádaly, co do lesa nepatří, zpívaly písničky nebo recitovaly básničky o zvířátkách, o přírodě, o rostlinách. Šly poslepu a hádaly připravené předměty. Odpovídaly a vybíraly si z připravených nápověd např., co umožňuje Machovi a Šebestové čarovat? Co nosil Krteček? Co vařil pejsek s kočičkou? Kdo byl kamarádem Křemílka? A spoustu jiných pohádkových hádanek.

Děti si i zasportovaly. Na posledním stanovišti měly připravené pingpongové, badmintonové pálky a pingpongové míčky, s kterými musely projít nebo proběhnout po šipkách vyznačený úsek. Všichni zúčastnění se opět sešli u obecního úřadu, kde pro ně bylo připravené občerstvení. A největším a nejtěžším úkolem pro děti bylo najít poklad. „Samozřejmě jsme dětem napovídali, samá voda, přihořívá…hoří. Děti našly v túji zavěšený obrovský klíč. Otázkou bylo, od čeho je? Že by od nějaké velké truhly? Kdepak, děti správně uhodly, že je od dveří do kaple na návsi, kde na ně čekal ukrytý poklad. Děti se na něj vrhly a pro každého tam čekalo malé překvapení. Jedna holčička se dokonce přišla zeptat pořadatelek, že maminka se na začátku také zapsala a žádný dárek nedostala. Bohužel, dárky z pokladu byly jenom pro děti," doplnila Renata Regálová.

Akci připravil Číčenický klub ve spolupráci s obcí Číčenice v rámci projektu Oranžový rok 2015.