V minulosti tyto prostory sloužily zřejmě k vypalování sudů. „Město spolupracuje s městským muzeem na této přestavbě již od loňského roku. Po dokončení všech stavebních prací se pak celý depozitář muzea a galerie, který se v současné době nachází v různých skladových prostorách, sjednotí a přestěhuje do svých nových prostor,“ řekla Šárka Růžičková, vedoucí odboru správy majetku a investic.

Kompletní projektová dokumentace je vypracována ve výši 3, 7 milionu korun bez DPH. „Projekt mimo jiné zahrnuje vybudování speciální betonové podlahy s kolejnicemi, na kterých budou umístěny pojízdné kompaktní regály. Na tuto část projektu získalo muzeum dotaci ve výši 400 tisíc od ministerstva kultury. V projektové dokumentaci jsou zahrnuty všechny stavební práce související s novou elektroinstalací, klimatizací nebo vytápěním,“ doplnila Šárka Růžičková.

Prostory projdou kompletní přestavbou, tak aby splňovaly nejen potřeby muzea, ale také podmínky pro archivaci. Stavební práce budou dokončeny v srpnu. Výběrové řízení na zhotovitele projektu se uskutečnilo 4. května a musí být ještě schváleno Radou města Vodňany.