Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Hlavní dominantou obce je pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla, který byl vystavěn strakonickou hutí v letech 1230 – 1240. V důsledku četných požárů byl pozměňován do dalších uměleckých směrů – gotického, renesančního a barokního. V kostele se nacházejí historické věžní hodiny uvedené do chodu v roce 1906 farářem panem Františkem Bláhovcem.

Celou stranu věnovanou právě obci Volenice najdete v tištěném Strakonickém deníku v sobotu 13. března. (tur)