Bez dárců kostní dřeně by nebylo možné umožnit transplantaci kostní dřeně nemocným, pro které je právě transplantace často jediná možná léčba a záchrana života! Ve Strakonicích můžete přijít podpořit tuto akci od 8.30 do 14 hodin k OD Maxim. Připravil ji Nadační fond Srdce pro Strakonice.