Program:

- informace o možnostech a podmínkách studia

- informace o studijních specializacích Chov ryb a Vodní stavby v rybářství

- informace o přijímacím řízení

- prohlídky akvárií

- prohlídky rybářského muzea

- soutěž pro malé rybáře

- ukázky vybavení odborných učeben a laboratoří

- prodej odborné literatury, propagačních předmětů