Společně s prohlídkou školy, budete moci nahlédnout i do výuky některých vybraných předmětů. Veřejnosti budou přístupné všechny budovy školy. Základní škola a Gymnázium Vodňany funguje od ledna 2016, kdy došlo ke spojení ZŠ Alešova, ZŠ Bavorovská a Gymnázia v jeden subjekt.

Děti z mateřské školky ve Vodňanech.
Představujeme děti z Mateřské školy Vodňany