Uchazeči o studium mohli vidět všechny prostory školy, včetně domova mládeže. Nechybělo otevřené muzeum rybářství a prostory odborných učeben a laboratoří. Zájmovou součástí studia pro studenty jsou velkoplošná akvária, o které se studenti sami starají. Je možnost tady vidět v oddělení Amazoniie Rejnoky leopolodovi, kteří byli unikátně odchováni ve zdejších podmínkách.

Otázka pro ředitele Střední rybářské školy ve Vodňanech Karla Dubského: Co nového chystáte pro studenty pro následující rok?
„Obsah studia vypadá, že je nasměrován zřejmě dobře, čím dál více studentů se hlásí na naše novější zaměření – vodní stavby v rybářství. V letošním roce máme reálný příslib získat finanční podporu necelé dva miliony od Ministerstva zemědělství na další vybavení učeben. Čeká nás pořízení funkčních modelů vodních staveb a tekoucí vody pro názornou výuku. Biologická a chemická laboratoř by měly nově disponovat pro detailnější testy nově s konduktometrem a spektrofotometrem.