Nese jméno, které patří v českých dějinách boje za svobodu k těm nejznámějším. Spojuje nejen oba břehy Otavy, ale klene se i nad soutokem této řeky s Volyňkou. Most Jana Palacha.

Ovšem jaký paradox, protože do listopadu 1989 nesl také slavné jméno, ovšem v tom horším slova smyslu. Most Klementa Gottwalda.
Jeho historie se začala psát v roce 1970. Tedy v době, kdy od mučednické smrti studenta Jana Palacha v plamenech uběhl jeden rok, ale pro český národ byl jeho čin tabu a politicky nepřípustný.

Vzpomíná strakonický sběratel Jan Malířský, který se v té době právě vrátil z vojenské služby: „Důvodem stavby mostu Jana Palacha, dříve Klementa Gottwalda, bylo vyloučení dopravy od Plzně přes Velké náměstí. Období demolic začíná v roce 1970, kdy se začínají bourat domy kolem kostela sv. Markéty, Čápovna, mlýn, rybí útulek, strakonické Benátky 
a celá pravá strana až k Otavě a vlevo hostinec v Myšině."

Následně v letech 1972 a 1973 došlo také na Bezděkov (Ohrada v místě Prioru a OD Maxim) a s tím vzala za své 
i židovská synagoga. „Přes ulici v následku nutné křižovatky se pak bourá prodejna 
U Beránků v Komenského ulici a pravá strana tehdy Dimitrovovy ulice, dnes Bezděkovské," pokračuje ve vzpomínkách Jan Malířský.

Tím ale události kolem výstavby zdaleka nekončí. Po proudu Otavy začíná stavba provizorního dřevěného mostu. „Po jeho postavení jedním jeřábem, myslím asi v roce 1973, se odstraňuje železný most přes Otavu a začíná výstavba první části. Teprve když část mostu přes Otavu je zhruba hotová, likviduje se železný most přes Volyňku 
a pokračuje se s armaturou 
a pak betonováním části přes Volyňku do Komenského ulice," dodává Jan Malířský. Vzpomíná, že v provozu byl pouze jeden jeřáb a stavbu dělaly Vodní stavby Tábor.

Stavba mostu je dokončena v roce 1977, kdy byla provedena zatěžkávací zkouška auty naloženými materiálem. Po ní byl provoz na Plzeň otevřen. Zlikvidován byl ještě provizorní most přes Otavu i betonová lávka přes Volyňku.

V podstatě od roku 1977 nebyl most výrazněji opravován, ale zvyšování dopravy 
v posledních letech se už začíná projevovat. V příštím roce má dojít na jeho celkovou rekonstrukci.

Asi největší zatěžkávací zkouškou prošel most v srpnu 2002 při katastrofálních záplavách, kdy hladina Otavy končila jen několik centimetrů pod ním. Nápor vodních mas ustál.

Most Jana Palacha je zásadním spojovacím článkem dopravy přes Strakonice 
a jedním ze tří silničních mostů přes Otavu na území města – další je most v ulici Ellerova a třetí u jatek.