I když úředníci představili jakousi úvodní rozvahu, první slova padala na téma úroveň dětských hřišť, skupiny tzv. nepřizpůsobivých obyvatel, uživatelů drog, pejskařů a práce a přístupu městské policie v daných lokalitách. Dvě dětská hřiště totiž spadají do již zmíněné rozvahy. „Na obě hřiště vidím z okna. Pokud se tedy ty trosky dají nazvat dětským hřištěm. Město tady neinvestuje už roky. A vidím i na ty partičky, které tam vysedávají a na feťáky, kteří si z nedalekých sušáků řežou šňůrky a podvazují si s nimi ruce,“ řekla bez skrupulí obyvatelka domu Luční 450 Ivana Kalianková.

K ní se přidali i další lidé, kteří poukazovali především na nepořádek v celé lokalitě. Debatu uvedl starosta Břetislav Hrdlička, který na tuto kritiku odpověděl. „Pokud takové chování vidíte, volejte městskou policii. A pokud to nebude fungovat, volejte přímo mně. Vím, že to není jednoduché, ale jiná možnost není“ vyzval obyvatele Břetislav Hrdlička. 

Takové parkoviště nechceme!

Ještě před zahájením debaty obdrželi úředníci vyjádření obyvatel z domů Luční 456 a 457 s námitkami a důvody, proč na pozemku v blízkosti těchto domů nechtějí parkoviště. Ve zkratce: z důvodu zásobování marketu COOP, dále že by byla zlikvidována zeleň v této lokalitě nebo že by došlo k zastavení budování dětského hřiště.

Kdo zastupoval město:
Břetislav Hrdlička - starosta
Rudolf Oberfalcer - místostarosta
Marta Slámová - vedoucí odboru rozvoje města
Jana Narovcová - vedoucí majetkového odboru 
David Andrlík - architekt města
Václav Býček - vedoucí odboru dopravy
Jaroslav Brůžek - vedoucí odboru ŽP

Ivana Kalianková z Luční 450 (malý snímek)je přesvědčena, že parkovací místa lze zřídit jinak, než bylo v předložených možnostech. „Líbí se mi, že se utvořilo pět pracovních skupin, takže se nikdo nepřekřikoval. Ale samotný návrh je špatný. Radnice ho musí změnit. Nejen kvůli zeleni, ale také proto, že parkoviště jsou místy u oken přízemníchbytů,“ vysvětlila.

Účastníci se dostávali do varu i přesto, že nešlo o projekt či studii. „Předkládáme tady rozvahu, kde by mohla parkování vzniknout. Ale nechodili jsme od domu k domu a nezjišťovali aktuální stav. K tomu, abychom mohli vytvořit konkrétní návrh, potřebuje vaše názory,“ řekl architekt města David Andrlík. Průběh debaty považuje za přínosný a inspirativní. „Nyní budeme muset všechny návrhy a příspěvky vstřebat a začít pracovat na konkrétních možnostech,“ dodal.

Říci, kdy dojde k dalšímu veřejnému projednání, si zatím netroufá. Střízlivý předpoklad je letos na podzim.