„Z grantu Jihočeského kraje na obnovu kluboven jsme získali 120 000 korun. Využili jsme je na opravu oplocení a výběhu pro kamerunské kozy v pobočce centra ekologické výchovy na Podskalí ve Strakonicích,“ zmínila ředitelka DDM Iva Šrámková. Práce už měly být dokončeny minulý týden, ale dělníci stále pracují. „Kroužky to neovlivní. To, co by mohlo být pro děti nebezpečné, jsme nechali odstranit. dělají se už pouze dokončovací práce,“ dodala Šrámková. Do domu dětí a mládeže ve Vodňanech se mohou po prázdninách vydat děti po novém chodníku. „Starý už byl poničený a zatékalo na něj. Nový bude bezpečnější. Nechali jsme udělat i odvodnění takže by neměly by být ani takové problémy s námrazou,“ poznamenala ředitelka. Na tuto akci uvolil DDM 70 000 korun. Ještě několik dní zbývá do dokončení úprav vestibulu DDM ve Strakonicích. Přibližně za čtvrt milionu korun tu má být vybudována recepce, oddělené sociály, pořízeno nové osvětlení a lino.