Dům dětí a mládeže se rozhodl pro výrazné změny. Více ale jeho ředitelka Iva Šrámková.

Co změny přinesou?

DDM nastavilo image organizace a s tím souvisí pěkné, barevné a příjemné prostředí. V hlavní budově Na Ohradě bude nová vstupní část, ve které se děti přezouvají, čekají tu rodiče nebo prarodiče. Dá se říci, že to bude víceúčelová vstupní prostora. CEV Podskalí je nově oploceno včetně části, ve které žijí kozy kamerunské. Bude to nejen pěkné, ale i bezpečné pro všechny děti, jejich rodiče i širokou veřejnost. Ve Vodňanech je nový chodník s odvodněním uvnitř areálu DDM. Tyto stavební úpravy jsme podnikli o prázdninách, některé se dokončují ještě v září. Slibujeme si, že přilákáme kamarády těch, kteří nám věnují svou přízeň. Kvalita poskytovaných služeb, pěkné a bezpečné prostředí - to je naším cílem.

O jaké kroužky je největší zájem, nebo naopak některé rušíte?

Letos nabízíme kroužky tradiční – přírodovědné, hudební, taneční, sportovní. Zařadili jsme ale také novinky: tance disco, společenský tanec, gymnastiku a lasování. V únoru letošního roku jsme nabídli jako novinku kroužky ve Volyni, těšíme se na pokračování a výbornou spolupráci se ZŠ , SPŠ Volyně a městem Volyně. Úplnou novinkou letošního roku je nabídka kroužků v Bavorově. Těšíme se na nové děti, vedoucí a na spolupráci se ZŠ Bavorov.
Podle zatím podaných přihlášek je největší zájem o break dance, hip hop, aerobik, kytaru a výpočetní techniku. Ubývají však jazyky – němčina, angličtina, ale naopak již třetím rokem probíhá ruština.

Můžete zhodnotit loňskou sezonu a zejména pobočku ve Volyni?

Loni nám úvod přinesl trochu menší zájem dětí, který se ale do ledna zvýšil. Pak ale přišla expanze do Volyně. Tady byl hlad hlavně o florbal, dále pak o tvůrčí výtvarné aktivity, šachy a aerobik. Uspokojili jsme na 60 dětí, ve Volyni jsme zájem dětí podchytili. Potěšil nás velký zájem o letní tábory, kterých se zúčastnilo téměř 170 dětí. Nabídli jsme na naší turistické základně na Zálesí čtyři běhy, dva čtrnáctidenní a dva týdenní, mezi nimiž byl Můj první tábor a pak tematicky zaměřené táborové pobyty. Program, bezpečné a podnětné prostředí a hladký průběh měly velký ohlas. Zájem z řad dětí a jejich rodičů nás těší a zároveň je zavazující.

Jak velké úsilí musíte vynaložit, abyste děti přitáhli do DDM?

Snažíme se o co nejkvalitnější služby, nabízíme tradiční kroužky a vždy je snahou zařadit novinky. Usilujeme, aby o nás bylo slyšet a aby nás bylo vidět. Snažíme se o jednotnou image. Kdekoli je logo šneka, tam je DDM Strakonice. Naším heslem : Zatočíme s nudou!

Jsou kroužky v DDM finančně dostupné i méně majetným rodičům nebo těm, kteří zrovna mají potíže se zaměstnáním?

Úhrada za kroužky je cenově dostupná, je možné ji rozdělit do dvou splátek. V odůvodněných případech může být úplata za kroužek snížena.
Naší vizí je spokojený účastník, dítě, rodiče, veřejnost i okolí při veškerých námi pořádaných a nabízených aktivitách. Kromě pocitu bezpečí, radosti a možnosti uplatnit se, chceme v ještě větší míře ukázat, co děti umí a co chtějí. Naše jméno jako záruka kvality služeb – to je spojení, které chceme veškerou naší činností rozvíjet.