Téměř měsíc cestující využívají zrekonstruovanou polovinu vlakového nádraží včetně části podchodu. Práce na zbytku budou pokračovat po zimní přestávce. Vznikne druhé částečně zastřešené ostrovní nástupiště a podchod vystoupá zpět na povrch v přímé linii za kolejemi u hřbitova mezi dalšími nádražními objekty.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marka Illiaše se další stavební činnost cestujících příliš nedotkne. „Další výluka je naplánována až na červenec," uvedl.

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 je částka 8 572 000 korun, kterou Strakonice převedou na SŽDC. To je dohodnutý podíl Strakonic na prodloužení podchodu až ke hřbitovu. V původním projektu totiž končil u druhého nástupiště. V minulosti Strakonice přidaly 690 000 korun na příslušné doprojektování podchodu.

Rekonstrukce nádraží je v režii SŽDC. Své plány mělo ale i město Strakonice. Více řekla vedoucí majetkového odboru radnice Jana Nárovcová. „Záměr celkové revitalizace okolí železniční stanice sice existuje, žádná akce, která by přímo navazovala na rekonstrukci, ale zatím v plánu není," uvedla.

Už dříve se mluvilo třeba o vzniku parkoviště u hřbitova v návaznosti na prodloužený podchod.

Ve zkratce- Celá stavba má skončit v průběhu srpna roku 2015.
- Zahrnuje nejen ostrovní nástupiště, podchod, výtahy a podobně, ale i rozsáhlou rekonstrukci technologie stanice.
- Cena je 456 milionů korun bez DPH. Tu zčásti kryje dotace z EU.

Cestujícím měsíc slouží první ostrovní nástupiště

V rámci rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v železniční stanici Strakonice má dojít k vybudování dvou nových částečně zastřešených ostrovních nástupišť. První už je na světě. Dále podchodu včetně jeho prodloužení a vyústění za kolejištěm. Ten je zatím hotový zhruba z poloviny. Kompletně bude zrekonstruováno trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Plánovaný je zároveň i kamerový systém a nový informační systém. Nebudou chybět výtahy pro imobilní občany. Dva z nich už jsou také na místě. Na zrekonstruovaném nádraží se objeví rovněž elektronické světelné informační panely.

Podchod, při jehož budování se stavebníci dostali až do hloubky sedmi metrů. Nebo viadukt u hřbitova, pod nímž se sbíhají dvě silnice první třídy a všechny práce na něm se musely dělat za provozu. Tyto dvě části rekonstrukce železniční stanice Strakonice už dříve označil za nejkomplikovanější koordinátor projektu Jakub Vysoký. Upozornil i na jeden unikát, které strakonické vlakové nádraží bude mít. „Bude ho hlídat osmdesát kamer, z toho dvacet v podchodu," zdůraznil.

Kromě jiného rekonstrukce zvýší i propustnost této stanice.. Nové uspořádání kolejových rozvětvení totiž umožní současné vjezdy vlaků ze všech směrů.

Jak šel čas na strakonickém nádraží

O rekonstrukci železniční stanice Strakonice se mluví nejméně od roku 2008. Zhruba stejně staré jsou i úvahy o využití nádražní budovy, která by se měla stát společným obslužným terminálem pro vlaky i autobusy.

K oficiálnímu předání staveniště došlo 10. dubna 2014. Reálně začala stavba asi o měsíc déle. Tehdy také padla k zemi první budova někdejší objekt nákladního nádraží.

Největší kolejové výluky se uskutečnily během července.

První nově vybudované nástupiště a část podchodu na strakonickém vlakovém nádraží byly uvedeny do provozu od 10. prosince. Tím skončila první a zásadní etapa rekonstrukce této železniční stanice.

Co nádraží ještě čeká

Pokud jde o výluky, bude ta nejzásadnější, která odstaví celou stanici, od 27. do 31. července. Bude souviset s aktivací a zkušebním provozem zabezpečovacího zařízení.

Celá stavba má skončit v průběhu srpna.