Námitky a připomínky je možné zasílat nejpozději do sedmi dnů od veřejného projednání na adresu:
Městský úřad Strakonice,
odbor rozvoje - úřad územního plánování
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
Bližší informace poskytne Robert Flachs (tel:. 383 700 831, mail: robert.flachs@mu-st.cz).

Kompletní dokumentace je k dispozici na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/content/zmena-c-3-uzemniho-planu-strakonice-na-zaklade-zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu.