Přepojení bude prováděno ve čtvrtek 3. srpna od 14 do 22 hodin. Z tohoto důvodu dojde k přerušení dodávky vody na Sídlišti 1. Máje a v ul. Mudr. Karla Hradeckého. Dále může dojít ke změně proudění vody v potrubí a k jejímu zakalení.

V případě potřeby vysvětlení nebo oznámení kalového stavu získáte informace na tel. č. 724 974 001.