Objekt dnes vlastní římskokatolická církev. Do správy jej nyní dostane Muzeum středního Pootaví, které je zřizované právě Jihočeským krajem. Ten již vlastní hlavní hradní palác, kde jsou expozice muzea.

Po mnohaletém úsilí by tak na strakonickém hradu mohla vzniknout ojedinělá a jedinečná expozice maltézského řádu spojená s historií našeho města. „Záměr je podložen i dlouhodobou koncepcí rozvoje kulturních organizací Jihočeského kraje v letech 2010 až 2014 schválené radou kraje," řekl vedoucího odboru kultury a památkové péče kraje Patrik Červák.

Stavební úpravy objektu a novou expozici by strakoničtí muzejníci rádi realizovali za pomoci finančních prostředků EU v novém plánovacím období. Opatření pro národní kulturní památky bude vyhlášeno již letos v listopadu. Termín podání žádostí je stanoven na konec března 2016. „Pokud budeme úspěšní, nejdéle do tří let bychom mohli otevírat novou expozici, která bude určitě obohacena o moderní interaktivní prvky, které odpovídají současným moderním standardům," dodala ředitelka Muzea středního Pootaví Ivana Říhová.

Přípravné práce jsou již v plném proudu. Tým odborných pracovníků pracuje na scénáři i na podkladech nutných pro výběr projektanta stavby. Záštitu nad expozicí přislíbil velkopřevor maltézského řádu pro ČR.

Spolupráci již přislíbila čtyři zahraniční muzea, která se daným tématem zabývají, a to na Maltě, ve Švýcarsku, Anglii a Německu