Odbor rozvoje zvolil herní prvky tak, aby vhodně doplňovaly nevyužité plochy uvnitř sportovního areálu. „Jde o lanovou pyramidu a stezku odvahy,“ řekla vedoucí odboru rozvoje Marta Slámová.

Pořízení sportovních prvků přesáhne částku dvě stě tisíc korun.

V letošním roce město Strakonice zakoupilo několik nových herních prvků. Jedním z největších byla instalovaná pirátská loď v rekreační lokalitě Podskalí.

Každoročně město vynakládá nemalé finanční částky na opravy vybavení dětských hřišť. „V letošním roce byla na rekonstrukce současných dětských hřišť a dovybavení novými herními prvky vynaložena finanční částka ve výši 1 400 000 korun,“ dodala mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Strakonice disponují celkovým počtem 39 dětských hřišť. Realizací nových herních prvků u sportovní haly v Máchově ulici dojde k rozšíření jejích počtu na 40.

Sportovní prvky, pokud klimatické podmínky dovolí, by měly být instalovány do konce letošního roku.