Aktuálně je hotovo z celého projektu 85 procent, jak uvedla Daniela Pedret, ředitelka pro komunikaci a vztahy s veřejností projektu Via Salis. „Všechny zapojené týmy, tedy koncesionáře, zhotovitele projektu i operátora dělají maximum, aby byla dálnice otevřena ve stanoveném termínu na konci letošního roku,“ zmínila.

Že veškeré stavební práce na PPP projektu D4 běží podle plánu, potvrdila také Iveta Štočková, mluvčí Skupiny VINCI Construction CS, která zajišťuje stavební práce na D4. „Vše směřuje k tomu, aby bylo možné celou trasu, tedy 32 nových a 16 opravených kilometrů dálnice D4 na konci prosince 2024 předat řidičům,“ dodala.

V souvislosti se spuštěním provozu v úseku Skalka – Těchařovice dojde k několika navazujícím změnám dopravních opatření. Uvolní se tak další části stavby, aby zde mohly pokračovat práce.

Dopravní opatření:

Směr Písek:

- MÚK Skalka (km 41) převod dopravy z dálnice v plném provozu do levého jízdního pásu před křižovatkou. Otevřený sjezd na Příbram/Sedlčany, otevřený nájezd z I/18 na směr Strakonice.

- MÚK Háje (km 45) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Uzavřená rampa na pravý jízdní pruh, zamezený sjezd na Kamýk/Příbram a nájezd z II/118 směr Strakonice. Objízdná trasa skrz Milín/Příbram.

- ČS Eurotrans v provozu. Převedení provozu ve směru Strakonice v jednom pruhu do pravého jízdního pásu přes čerpací stanicí, umožněn nájezd i výjezd ze stanice ve směru Strakonice.

- MÚK Milín (km 49) v plném provozu – provoz I/4 v pravém jízdním pásu, sjezd na Milín/Příbram umožněn, nájezd z I/66 na I/4 umožněn. Před prvním Milínským dálničním mostem za křižovatkou přejezd zpět do levého jízdního pásu v režimu 1+1.

- MÚK Těchařovice (km 53) až k mostu u Mýšlovic těsně před křižovatkou provoz v LJP jeden pruh. Přejezd do PJP před mostem u Mýšlovic, sjezd na rampě Těchařovice na okružní křižovatku, napojení na původní I/4 z okružní křižovatky.

Směr Praha:

- MÚK Těchařovice (km 53) ze zbudované okružní křižovatky na I/4 přejezd nadjezdu na druhou stranu dálnice, na zdejší okružní křižovatce nájezd rampou MÚK do levého jízdního pásu dálnice.

- MÚK Milín (km 49) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu jedním pruhem. Křižovatka v plném provozu – umožněn sjezd na Milín/Příbram, umožněn nájezd z I/66 směr Praha.

- MÚK Háje (km 45) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Křižovatka v provozu – umožněn sjezd na Kamýk/Příbram, umožněn nájezd z II/118 směr Praha. Ve směru Příbram z křižovatky bude do konce června kyvadlová doprava na okružní křižovatce za nadjezdem, z důvodu budování její druhé části a přilehlých napojení.

- MÚK Skalka (km 41) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Křižovatka v provozu – umožněn sjezd na Příbram/Sedlčany, umožněn nájezd z I/18 směr Praha.

Doprovodné komunikace:

- U MÚK Háje zavřená nově zbudovaná doprovodná komunikace II/604 až po křižovatku na vesnici Jesenice, realizace jejího napojení na okružní křižovatku Háje. Objízdná trasa skrz I/4 nebo Příbram.

- Mezi Milínem a Těchařovicemi práce na připojení doprovodné komunikace v několika etapách. Etapa 17. 6. - 31. 8. uzavření úseku křižovatka Těchařovice – křižovatka Rtišovice, etapa 1. 9. - 30. 9. uzavření úseku křižovatka Rtišovice – Milín. Obslužnost obcí zajištěna přes místní komunikace.