Přejedete visutou lávkou přes Otavu, která vyhrála v roce 2010 cenu Klubu za Starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí, kolem strakonického hradu s věží Rumpál, kde vyjedete na silnici III. třídy. Po 100 metrech zahněte doleva směrem k Blatskému rybníku, kudy vede turistická stezka (červená) se štěrkovitým povrchem až do Mutěnic.
U zdejšího obecního úřadu najedete na místní komunikaci III. třídy a budete pokračovat po cyklostezce č. 1068 směrem na Sousedovice, kde skoro za vesnicí u rybníka odbočíte doprava do kopce.
Minete rozcestí Pod kamennou bábou a vjedete do Drachkova – obce, která se dvakrát snažila uspět v soutěži Vesnice roku – kde však dlouho nepobudete, neboť na prvním rozcestí odbočíte doprava a následně hned doleva, abyste se dostali na špatně udržovanou cestu, která vás dovede do vesničky Makarov v nadmořské výšce 500 m n. m. Zdoláte serpentiny po místní komunikaci a brzy se budete moci kochat výhledem na obec Kraselov s kostelem sv. Vavřince, který je momentálně opravován.
Na návsi pokračujte doprava na Tažovice, minete Dolní obecní rybník a po necelém kilometru, kdy silnice začne klesat, zahněte na nezpevněnou trasu.
A již nemůžete minout jedno z nejsilnějších energetických míst v České republice – Boží kámen u Tažovic. Cesta k němu je totiž značená. Tato soustava žulových balvanů je hojně navštěvována, proto ten správný granit poznáte (druhý zprava ve tvaru lodi). Nabijte se kosmickou energií a vydejte se stejnou cestou zpět.
Jen za kostelem zahněte doprava směrem na Strakonice. Na naší trase (turistické zelené) se totiž nachází ještě jedna významná lokalita – poutní místo Sv. Anna u Kraselova. Tato sakrální stavba se skládá z hlavní svatyně a vedlejších ambitů se třemi osmibokými kaplemi a bývá otevřena pouze v letním období při nedělních mších a při pouti sv. Anny, kdy vychází procesí lidí i ze Strakonic.
Místní silnice III. třídy vás vezme odtud opět přes Drachkov, a když neuhnete z hlavní cesty, dojedete přímo až do Strakonic, kde najedete před zahrádkářskou osadou doleva na Podskalí.

JOSEF NĚMEC