Třetí místo v soutěži Cesty městy v kategorii měst získala strakonická cyklostezka na Podskalí.

V obci Malá Skála na Liberecku, která získala jedno z ocenění v loňském roce, cenu převzal na sklonku minulého týdne místostarosta Strakonic Karel Vlasák. Umístění zároveň znamenalo pro město i pětatřicetitisícovou finanční prémii.

Soutěž je zaměřená na zklidňování dopravy. Už po šesté ji vyhlásila Nadace Partnerství za podpory ministerstva dopravy. Strakonice byly letos mezi třiceti přihlášenými projekty, které nějakým způsobem řešily bezpečnost silničního provozu a byly realizovány v posledních pěti letech. „Soutěž poukazuje na řešení, která respektují pohyb a setkávání chodců, prostor pro cyklisty i potřeby parkování nebo zásobování,“ popsal za nadaci Radek Patrný.

Téměř všechny dané téma řešily hlavně ve vztahu k automobilům. Vesměs to byly úpravy průtahů měst, budování kruhových objezdů a podobně. Jejich finanční náročnost se mnohdy vyšplhala až ke stovce milionů korun. „Náš projekt byl ojedinělý. Odborná porota ho hodnotila velmi vysoko,“ uvedl Karel Vlasák. A to i přesto, že měla oproti ostatním daleko menší náklady. Jejím prostřednictvím se podařilo odklonit cyklistickou dopravu z frekventované silnice. „Svedení cyklistické a pěší stezky k Otavě výrazně posílilo využívání těchto způsobů dopravy,“ potvrdil předseda hodnotící komise Jan Mužík.

Cyklostezka a chodník na Podskalí stály dohromady 17,2 milionu korun, dotaci ve výši 4,1 milionu přitom poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Vznikaly na přelomu let 2005 a 2006.