Cyklostezku a chodník na Podskalí přihlásilo město do soutěže Cesty městy. Tu již po šesté uspořádala Nadace Partnerství. Jejím cílem je podpora zklidňování dopravy ve městech. V tomto týdnu komise hodnotila projekty přihlášené na jihu Čech. „Letos se jich přihlásilo rekordních třicet, z toho pět z Jihočeského kraje,“ uvedl za pořadatele Jakub Rejlek. Předmětem hodnocení byla například originalita řešení či kvalita zpracování. Na vyhlášení výsledků si však zúčastnění budou muset počkat. To se uskuteční až 20. září. Náklady na realizaci strakonického soutěžního projektu byly celkem 17,2 milionu korun. Z toho pět milionů připadlo na chodník, zbytek na cyklostezku. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl na akci na Podskalí částkou 4,1 milionu korun. Zbývající část šla z rozpočtu města. Akci město realizovalo na přelomu let 2005 a 2006.

Ke vzhledu cyklostezky na Podskalí se můžete vyjádřit v anketě zde.