Jihočeský kraj v tomto roce zadal studii proveditelnosti na zhruba 77 kilometrů cyklostezek od Českého Krumlova do Hněvkovic a od Vyššího Brodu do Českého Krumlova.

Vltavská cyklistická cesta dnes od pramenů řeky až po Mělník měří 456 kilometrů, na území jižních Čech pak 270 kilometrů. Jenže často je trasa vedena po běžných silnicích. Cyklostezek, tedy komunikací, které jsou vyhrazeny kolařům a pěším, dnes není ani 50 kilometrů.

Každý kousek cesty, kde se bude možné vyhnout běžnému provozu, se tedy cení. A podle starosty Boršova nad Vltavou Jana Zemana má být brzy k dispozici důležitý úsek u Českých Budějovic. „Když všechno klapne, po desátém září by se mohlo začít stavět,“ říká Jan Zeman o plánované stezce z Plané přes katastr Homol do Boršova nad Vltavou. Už na konci listopadu by tento úsek mohl být ve zkušebním provozu. Posloužil by mnoha obyvatelům zmíněných obcí v cestě do Českých Budějovic a zpět. Například v českobudějovické nemocnici pracuje z Boršova podle starosty stovka lidí. Všem by se nabídla atraktivní jednoduchá doprava do práce.

Nové vývaziště pro malá plavidla vzniká v Českých Budějovicích na Vltavě. Rozvoj aktivit podél řeky byl v pátek 20. 8. 2021 tématem odborné konference za účasti zástupců samosprávy i státních organizací.
U Vltavy chystají nové přístavy a cyklostezku, v sobotu půjčí lodě zdarma

Ale nová komunikace by posloužila významně také turistům. V kritickém místě by se lépe propojila trasa od Českého Krumlova do Českých Budějovic. V Budějovicích vedou podél řeky stezky bez aut celým městem a pokračují až do Hluboké nad Vltavou. Podle hejtmana Martina Kuby chce do rozvoje cyklostezek v projekční fázi vstoupit výrazně i Jihočeský kraj. Vyhledává už se třeba nejlepší trasa od Vyššího Brodu do Českého Krumlova. „Vltavská cyklostezka je projekt evropského formátu,“ říká Martin Kuba

Do konce roku 2022 by chtěl Jihočeský kraj přispět k tomu, aby bylo Lipno propojeno s Vyšším Brodem cyklostezkou.

Na celkem čtyřech místech podél Vltavy se nyní hledá, jak a kde by se nejlépe dala postavit cyklostezka podél řeky. Jihočeský kraj se chce podle hejtmana Martina Kuby ujmout projekčních přípravy, aby se propojily dosud oddělené cyklostezky. Cílem je výhledově v jižních Čechách vytvořit souvislou bezpečnou cestu od pramene až k Týnu nad Vltavou, případně dál do středních Čech. „Vltavská cyklostezka je projekt, který významně zvýší atraktivitu jižních Čech v oblasti cestovního ruchu,“ zdůrazňuje Martin Kuba s tím, že by se tak Vltava přiřadila po bok Dunaje nebo Rýna, kde už dálkové cyklotrasy existují.

Stavbaři zahájili mezi Českými Budějovicemi a Včelnou práce na Jižní tangentě. Nová komunikace spojí D3 a I/3.
U Budějovic postaví provizorní cyklostezku, kvůli Jižní tangentě

Podle ředitele Nadace jihočeské cyklostezky Jana Vláška je zatím bezpečná cesta pro kolaře podél řeky spíš výjimkou. Najde se třeba u Lipna nebo z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a pak na Vltavotýnsku. Stavbě dalších kilometrů brání finanční i přírodní překážky. Někde není vyloučen ani odklon od řeky, protože vedení úzkým kaňonem, který tvoří skály, by znamenalo neúměrné náklady při překonání technických obtíží při stavbě. Místy se plány na nové stezky kříží i s ochranou přírody, protože by protly příliš cenné lokality. I když ideálem zůstává dostat stezku co nejblíže k vodě a ve formě čisté cyklostezky, musí to podle Jana Vláška také dávat ekonomický smysl. Snahu kraje pomoci výrazně celé myšlence ovšem Jan Vlášek vítá. O finance by se zřejmě musel na komplikovanějších úsecích postarat stát. Celkem jde v kraji možná až o dvě nebo tři miliardy korun.