Satacato ran poutalo ve čtvrtek 30. července odpoledne pozornost chodců mířících přes most Jana Palacha. Zarážením mikropilotů do dna Volyňky na pravém břehu řeky pokračovala stavba propojení cyklostezek pod mostem Jana Palacha.

Z konstrukčního hlediska jde o nejnáročnější úsek strakonické páteřní cyklostezky. Ta bude nejen spojovat dvě již existující a hojně využívané cyklocesty, ale cyklistům i chodcům zajistí zcela bezpečný průjezd, respektive průchod městem po břehu obou řek, prakticky bez kontaktu se silničním provozem. „Jde o úsek dlouhý kolem dvou set metrů a široký 2,5 metru," vysvětluje investiční technik Lukáš Srb z Městského úřadu Strakonice.

Podobné podjezdy a podchody pod mosty jsou již běžnou součástí moderních měst. „Vzhledem k tomu, jak narůstá doprava, je každá investice do bezpečnosti účelná. Lidí, kteří tráví ve městě svůj volný čas i víkendy, přibývá. Rodiny s dětmi stále častěji vyrážejí na procházky podél řeky i na cyklovýlety a díky těmto opatřením se již nebudou muset z opatrnosti centru města vyhýbat," tvrdí místostarosta Pavel Pavel.

Ve výběrovém řízení vyhrála firma Hochtief CZ s nabídkou 1,95 milionu korun bez DPH. Kromě mikropilotů vybuduje opěrné zídky, štětovnice a brzy dojde k betonování.

Propojení by mělo být hotové ještě během září. Došlo by tak k urychlení stavby o měsíc.