Na přelomu února a března prováděli archeologové Muzea středního Pootaví Strakonice dohled při dostavbě Obchodního Centra Maxim ve Strakonicích. Stavba probíhala v prostoru bývalého židovského ghetta. Odkryty byly základy zdiv rozsáhlé stavby. „Po prostudování starších plánů sledované oblasti z konce 19. století můžeme říci, že tato zdiva nenáleží původní zástavbě (čp. 75 a 76) osady Bezděkov z konce 19. století a nepatří ani strakonické synagoze, která byla vystavěna v roce 1860," uvedl archeolog muzea Eduard Červenka.

Stavba leží asi 20 metrů východně od synagogy. Odkrytá zdiva náleží starší rozsáhlé stavbě, která zde stávala před drobnou zástavbou sanovanou v 70. letech 20. století. Pravděpodobně se jedná o velkou stavbu vyobrazenou na vedutě Strakonic z roku 1781, která stávala jižně od panského hostince na soutoku řek Otavy a Volyňky. „Stavba by mohla také souviset s nejstarší písemnou zmínkou o osadě Bezděkov z roku 1318, ve které je zmiňována škola založená maltézským řádem v prostoru před hradem," dodala ředitelka muzea Ivana Říhová.

Bližší datování není z důvodu absence nálezů v blízkosti zdiv možné.