„Hodnotili jsme jejich hmotnostní růst a kondici. Je to pravidelně se opakující součást dlouhodobého pokusu, jehož cílem je vyhodnotit nejlépe rostoucí populace jeseterů pro rybniční akvakulturu,“ říká pro Strakonický deník prof. Martin Flajšhans, Dr.Rer.agr.

Kdy budete znát výsledky letošního měření?
Komplexní statistické vyhodnocení bude možné provést až po slovení dalších rybníků, kde se testování provádí. Hodnocení z jednoho rybníka by mohlo být zkresleno vlivy prostředí, a ty se mohou u dalších míst významně lišit.

close prof. Martin Flajšhans, Dr.Rer.agr info Zdroj: Deník / Lenka Pokorná zoom_in Kromě rybářů vám při výlovu asistovaly i mladé ženy.
Výzkumné práce jsou součástí výuky. Moje diplomantka Bc. Nikola Třešňáková v rámci své diplomové práce odebírala vzorky ploutevní tkáně na analýzy obsahu DNA vždy u dvaceti ryb čtyř hodnocených populací. Asistovaly jí přitom technička naší laboratoře paní Marie Pečená a studentka Marie Raušová z gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích, která se problematikou genetiky jeseterů zabývá ve své středoškolské práci.

V čem spočívá unikátnost Rybářské fakulty ve světovém měřítku?
Především v možnostech řešit rybářská témata komplexně, propojit laboratorní výzkum a vysokoškolskou výuku bakalářů, magistrů a doktorandů přímo na místě s praxí a pilotním testováním vědeckých hypotéz v našich provozech. Také v propojení národního i mezinárodního výzkumu.

Můžete se hrdě pochlubit jednou z největších kolekcí živých jeseterovitých ryb v Evropě. Jsou tito jedinci chrupavčitých ryb zároveň i vašimi odchovanci?
V živé genové bance udržujeme 11 druhů. Udržování dvou z nich (jesetera malého a vyzy velké) jako genetických zdrojů je částečně dotováno Ministerstvem zemědělství v rámci Národního programu uchování a využití živočišných genetických zdrojů. Šest z těchto druhů už uměle vytíráme a odchováváme. Například jesetera sibiřského a ruského. Tři další jsme si dovezli jako oplozené jikry a odchovali si je zde na líhni.

close Cílem dlouhodobého pokusu je vyhodnotit nejlépe rostoucí populace jeseterů pro rybniční akvakulturu. info Zdroj: Deník / Lenka Pokorná zoom_in Fakulta rybářství a ochrany vod JU se mimo jiné zabývá i vývojem kryobanky spermatu jeseterů podobně jako je tomu například u hospodářských plemen ryb, drůbeže, prasat, skotu, koní i u člověka.

V současné době patří jeseteři mezi nejvíce ohrožené živočichy na naší planetě, především díky pytláctví pro kaviár, znečištění vod a ničení jejich přirozeného prostředí včetně stavby migračních bariér. Dokážeme jim pomoci?
Ohrožení jeseterů v přírodě vede k rozvoji jejich akvakultury. Náš výzkum jeseterů je orientován hlavně na jejich genetiku, fyziologii reprodukce a zárodečné buňky. Zabýváme se například genetickou charakterizací a identifikací jednotlivých druhů a mezidruhových kříženců, růstovou schopností těchto kříženců pro umělý chov a jejich plodností či neplodností, poruchami vývoje pohlavních buněk, studiem pohlavních buněk, kterými se jeseteři liší od kostnatých ryb, zákonitostmi a poruchami oplozovacího procesu, možnostmi urychlení získávání pohlavních produktů, technologiemi umělého chovu a získáváním kaviáru bez nutnosti zabití ryb.